Γιατί να δώσω TriDigest στο ζώο μου;

 In

Το TriDigest βελτιώνει σημαντικά όλα τα σημεία που συμμετέχουν στη διαδικασία της πέψης. Ένα ζώο με χρόνια διάρροια και επομένως μειωμένη απορρόφηση συστατικών της τροφής, θα βοηθηθεί σημαντικά από τη χορήγηση TriDigest.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search