Συσκευασίες

TRIDIGEST

TriDigest

Βαζάκι των 40 δισκίων.

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα δισκίων ώστε να καλύψει ένα ζώο 15 κιλών για 1,5 μήνα  με μία αρχική προτεινόμενη δοσολογία και ημερήσια χρήση

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search