Συσκευασίες

TriDigest

Βαζάκι των 40 δισκίων.

Η συσκευασία περιέχει αρκετή ποσότητα δισκίων ώστε να καλύψει ένα ζώο 15 κιλών για 1,5 μήνα  με μία αρχική προτεινόμενη δοσολογία και ημερήσια χρήση